Tot tipus d’Excavacions

Excavacions Ciurans i Fills, s.c.p., som especialistes en tot tipus d’excavacions i moviments de terres. Preparem els terrenys per a futures obres, adeqüem entorns industrials o adaptem terrenys residencials per millorar l’espai disponible i la qualitat de vida.

A Excavacions Ciurans comptem per fer els treballs d’excavació i moviments de terres amb un equip de professionals amb gran experiència. Excel·lents mitjans tècnics ens permeten realitzar les obres de forma ràpida i professional.

Disposem d’una gran varietat de maquinaria per dur a terme els treballs d’excavació i moviment de terres:

 • • Camions pel transport de runa
 • • Camió ploma
 • • Camió aspirador
 • • Retroexcavadora
 • • Anivelladora
 • • Giratòria
 • • Mini giratòria
 • • Compactadores
 • • Cagadores
 • • Mini-giratòries
 • • Màquines rasadores

Amb la nostre maquinaria podem realitzar un ampli ventall de feines tant per a empreses com per a particulars:

 • • Rebaixos
 • • Enderrocs
 • • Moviments de terres
 • • Transport de runes
 • • Excavació de rases i canalitzacions
 • • Aspiració d’àrids amb camió aspirador
 • • Perforacions horitzontals
 • • Obra civil
 • • Pavimentació d’asfalt i formigó
 • • Compactació de terres
 • • Fresats
 • • Terraplenar i anivellar terrenys
 • • Construcció de murs de formigó
 • • Adequació i manteniment de camins rurals, carreteres i cunetes
 • • Condicionament de parcel·les i jardins (roques decoratives)
 • • Trasplantament d’arbres
 • • Aportament de terres per parcs i jardins
 • • Excavació per la construcció de piscines
 • • Desbrossament i neteja de terrenys
 • • Subministrament d’àrids
 • • Cimentacions d’habitatges
 • • Excavació de dipòsits
 • • Drenatges

A Excavacions Ciurans portem més de 30 anys portant a terme tot tipus d’excavacions pels nostres clients. Demani pressupost sense compromís: info@ciurans.com