Política de privacitat

1.- Responsable del tractament

CIURANS GROUP SCP (d’ara endavant, EMPRESA*), amb Codi d’Identificació Fiscal J61898227, amb domicili social en Av. Ca Prat, 20, 08100 / MOLLET DEL VALLÉS Barcelona. Pot contactar-nos a través del telèfon 93 579 93 58 o per correu electrònic en l’adreça info@ciurans.com

2.- Recollida i tractament de dades de caràcter personal

Durant el procés de comunicació es procedirà a la recollida de dades personals. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer sota responsabilitat de EMPRESA*, amb l’objectiu de gestionar la seva consulta. En cas d’haver atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes a qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent clic en el link previst per a això en l’e-mail amb aquesta comunicació comercial.

Tret que vostè consenti de forma expressa la continuació de l’ús de les seves dades personals, aquests seran bloquejats una vegada s’hagi executat la consulta. Les seves dades personals seran eliminades transcorregut el termini legalment establert per al compliment de les nostres obligacions mercantils i fiscals, sempre que vostè no hagi autoritzat expressament la continuació del seu ús.

3.- Destinataris de les dades de caràcter personal

Les seves dades de caràcter personal seran comunicats a tercers sempre que sigui necessari per a la prestació del servei, com a empreses de missatgeria o entitats de crèdit.

4.- Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, de forma gratuïta, al telèfon 93 579 93 58, enviant un correu electrònic a l’adreça: info@ciurans.com