Perforacions Horitzontals

Les perforacions horitzontals també conegudes com a tecnologia sense rases, perforacions dirigides o microtúnels, són una tècnica per a la realització de canalitzacions per sota de qualsevol servei o infraestructura existent sense deteriorament del mateix i sense afectar el trànsit rodat.Les perforacions horitzontals permeten traspassar carreteres, autovies, línies de tren, vials … per passar qualsevol tipus de servei de forma subterrània. Aquesta tècnica sense obertura de rasa brinda múltiples avantatges al projecte: no es realitzen talls de trànsit ni s’altera la circulació de vehicles o persones, és més ràpid i econòmic per que no es destrueixen ni s’han de tornar a construir paviments o ferms i té menor impacte ambiental en cas d’haver de passar serveis per zones no urbanes.

Excavacions Ciurans disposa de maquinària específica per realitzar perforacions horitzontals dirigides. Els equips de perforació horitzontal d’Excavacions Ciurans compten amb l’avantatge de tenir una mida reduïda, en comparació als equips convencionals i les perforacions es realitzen de forma més neta ja que no necessiten injecció d’aigua ni bentonites per a la seva perforació. Les nostres màquines perforadores, a més, compacten el terreny al mateix temps que van realitzant la perforació.

Els diàmetres que podem perforar van des dels 50 mm fins als 250 mm segons tipus de terreny.

En aquest aspecte els serveis que podem oferir son els següents:
– perforació horitzontal
– introducció del tub
– compactació simultània a la perforació

A Excavacions Ciurans portem més de 30 anys desenvolupant perforacions horitzontals pels nostres clients. Demani pressupost sense compromís: info@ciurans.com