Paviment d’Asfalt i Formigó

En cas de que existeixi un paviment anterior també ens encarreguem de la seva demolició mitjançant mitjans mecànics o manuals. Si fos necessari també fem replanat, perfilats i compactats. Podem tramitar la gestió de residus per dur a terme l’obra de pavimentat desde l’inici fins al final de les feines.
En definitiva adaptem qualsevol feina de pavimentació a les necessitats del client proposant les solucions més adequades i viables en cada cas.

A Excavacions Ciurans podem realizar pavimentacions amb diferents materials:

 • • rajola
 • • llamborda
 • • llosa
 • • aglomerat asfàltic
 • • formigó / formigó imprès
 • • asfalt fos natural

Aquests tipus de materials els podem aplicar a :

 • • Voreres
 • • Zones peatonals
 • • Jardins, patis i zones de jocs
 • • Vorades i carrils bici
 • • Sotans i magatzems
 • • Aparcaments
 • • Vials
 • • Terres industrials

A Excavacions Ciurans portem més de 30 anys desenvolupant treballs de pavimentsció en asfalt i formigó pels nostres clients. Demani pressupost sense compromís: info@ciurans.com