Detecció de serveis subterrànis

Detecables1

Detecció de cables

Cada cop es mes freqüent soterrar conductes i cablejats. Per això avui en dia obrir una rasa comporta la incògnita de saber si hi ha cablejat o tubs al subsòl que es vol excavar.

A Excavacions Ciurans Fills, s.c.p. hem incorporat detectors i serveis de GEORADAR d’última tecnologia amb els que podem fàcilment localitzar serveis d’aigua, línies elèctriques o de telèfon, o qualsevol tub metàl·lic, i fins i tot podem definir la profunditat a la que es troben.

Amb aquests equips podem realitzar el seguiment d’un cable o tub al llarg de kilòmetres de distància.

georadar

Detecció de serveis amb Georadar