Demolició torre refrigeració

Demolició torre de refrigeració a l’empresa Abelló Linde.