Fonaments

Obertura de rasa per fonaments a Montmeló (Barcelona)