Plataforma a Rubí empresa Abelló Linde

Plataforma a Rubí empresa Abelló Linde

A Ciurans se’ns ha encarregat la construcció d’una plataforma a Rubí empresa Abelló Linde.

En cas que hi hagi un paviment anterior també ens encarreguem de la seva demolició amb mitjans mecànics o manuals.

Si cal també fem replans, perfilats i compactats.

També hem tramitat la gestió de residus per la plataforma a Rubí empresa Abelló Lindeper dur a terme l’obra de pavimentat des de l’inici fins al final dels treballs.

En conclusió, adaptem qualsevol treball de pavimentació a les necessitats del client proposant les solucions més adequades i viables en cada cas.

Aquests tipus de materials de pavimentació els podem aplicar a :

Voreres, zones peatonals, jardins, patis i zones de jocs, vorades i carrils bici, sotans i magatzems, aparcaments, vials, terres industrials.